REGULAMIN

 

 

"SEYKO” Sp. z o.o.

ul. Wesoła 1B1C

05-552 Wólka Kosowska

Regon: 015223352

NIP: 123-09-71-831

 

Oddział

C.H. EUROPEAN

Box C28 - C30

05-552 Wólka Kosowska

ul. M. Świątkiewicz 51


tel.: (22) 441-43-43

tel. kom.: 601-086-838

e-mail: seyko.buty@gmail.com

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§2

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.obuwietureckie.eu

§3

Dokonanie zakupu świadczy o akceptacji regulaminu.


ZAMÓWIENIA


§1

Wszystkie oferowane produkty do sprzedaży są oryginalne, objęte gwarancją

producenta oraz fabrycznie zapakowane.

§2

Wszystkie ceny produktów podawane są w walucie PLN i są cenami
netto - należy 
doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.

§3

Do ceny za towar należy doliczyć koszty przesyłki.

§4

Jeśli produkt posiadał będzie wady fabryczne Klient, zgodnie z obowiązującymi

przepisami ma prawo do reklamacji produktu.

§5

Zamówienia są przyjmowane:

 - osobiście w placówce 
 - przez kontakt e-mailowy-w tytule wiadomości proszę wpisać „ZAMÓWIENIE"
 - przez kontakt telefoniczny
 - przez portal internetowy

§6

Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty za zamówienie w momencie odbioru

towaru lub w trakcie składania zamówienia w siedzibie firmy.

§7

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

§8

"SEYKO” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian w ofercie

oraz odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

§9

Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie

składania zamówienia.

§10

Możliwy jest własny odbiór towarów.


BRAK TOWARU


§1

Hurtownia zastrzega sobie prawo do braku towaru umieszczonego na stronie

internetowej o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takiej sytuacji

Klient może zrealizować  zamówienie z pominięciem brakującego modelu lub

zamówić inny model obuwia.

§2

"SEYKO” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru 

u producenta.


SPRZEDAŻ PROMOCYJNA 


§1

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba

towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania

potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


§1

Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 3 – 10 dni.

§2

Przy większych zamówieniach firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu

realizacji do 30 dni.


PŁATNOŚCI


§1

Klient ma możliwość płatności w dwóch wariantach:

- płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier
- płatność w siedzibie firmy


WYMIANY I ZWROTY


§1

Zamawiający nie ma możliwości zwrócenia zakupionego i otrzymanego towaru

lub wymienienia go na inny towar poza procedurą reklamacyjną.

 

REKLAMACJE

 

§1

Reklamacje dotyczące wadliwego towaru uznawane są do 7 dni od daty zakupu
(Art. 558. § 1.§ 2. Kodeksu Cywilnego).

§2

Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru

bezzwłocznie po odbiorze.

§3

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady fabryczne, powinien

w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki poinformować sprzedawcę o wadzie,

przesłać zdjęcie pokazujące widoczną wadę, zapakować towar do oryginalnego

opakowania, do paczki dołączyć dokumenty:

- Oświadczenie zawierające: dane adresowe reklamującego, datę nabycia towaru, opisaną wadę, żądanie reklamującego, nr konta bankowego
- Fakturę

Następnie odesłać  paczkę na adres firmy „SEYKO” Sp. z o.o.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§4

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi,

które wynikają z różnicy fotografii i jej obrazu wyświetlanego w komputerze

u Zamawiającego (w tym wszelkie różnice w barwach towaru), nie stanowią

podstawy do reklamacji.

§5

Nie można reklamować towaru, który posiada ślady użytkowania.

 

§6

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich

wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy,

pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu

wyczerpania zapasów), „SEYKO” Sp. z o.o. zwróci nabywcy równowartość ceny

towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w hurtowni towary.

§7

W przypadku reklamacji najpierw należy się skontaktować z hurtownią drogą

e-mailową lub telefoniczną.

Hurtownia ma prawo nie przyjąć żadnych nieuzgodnionych paczek z towarem.

  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


§1

Informujemy, że dane osobowe podane telefonicznie i drogą poczty elektronicznej

są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi

zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie

do celów związanych z realizacją złożonych zamówień oraz informowania

o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1

Powyższy regulamin określa zasady składania zamówień w „SEYKO” Sp. z o.o.

§2

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży

między hurtownią a klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze

negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby 

"SEYKO” Sp. z o.o.

§3

Koszty zakupu ponosi Zamawiający.

§4

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień

niniejszego regulaminu.


Promocje

Aktualnie brak promocji